Ke'Chaud Johnson

Dallas TX United States

Ke'Chaud Johnson

Dallas TX United States

Sponsors and Shouts

Etnies, Rhythm skateshop, Krux, Ricta wheels, Darkstar Skateboards


Age, Gender

33, Male

Stance

Goofy

Global Rank

144