Liu Jiaming

Shen Zheng China

Liu Jiaming

Shen Zheng China

Liu Jiaming Headshot

Sponsors and Shouts

DC, Indy


Age, Gender

25, Male

Stance

Regular

Global Rank

3,990