Qunxiang Gao aka Tony

Xi'an China

Qunxiang Gao aka Tony

Xi'an China

Qunxiang Gao aka Tony Headshot

Sponsors and Shouts

Justice Skateboards, Nike SB, G-Shock, Triple 8


Age, Gender

19, Male

Stance

Goofy

Global Rank

2,077