17<!-- --> <!-- -->TPE<!-- --> Skateboarding and BMX Profiles

The Boardr Logo

Skateboarding Global Rankings for Chinese Taipei

Select a gender and discipline to view the Global Rankings for Chinese Taipei. The Boardr maintains the most complete and up to date skateboarding rankings in the world.

Men: Street ParkVert
Women: Street ParkVert

All 17 Rider Profiles from Chinese Taipei

Below are riders from Australia sorted alphabetically by last name.

Page 1 of 1

Rider
Age
Global Rank
Bo Yu Lin
9
2,917
Chen Chiwen
33
4,831
Chiuang Chen
28
0
Chun-An Chen
32
1,729
Ke Chia En
30
6,208
Ke Ming Yao
37
4,555
Lin Chia Yuan
23
2,917
Lu Hung Chen aka Adee
36
5,798
Mi Xiao Jun
33
885
Shisiang Kao
36
5,798
Wang Huai Hsuan
37
1,344
Xiu Min Chen
15
5,798
Yi Fan Lin
10
4,041
Yong Yan KU
9
3,520
Yu-Ting Chang
38
4,041
Yuan-Chih Lan
13
0
Yun-Yi Liao
17
4,041

Select a Page

The Boardr Logo

© 2023 The Boardr LLC, 4611 North Hale Avenue, Tampa, Florida 33614

TwitterYouTubeInstagram